1. …in reply to @TedMielczarek
    TedMielczarek I do that a lot.